Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ
με την προ Ημερησίας Διατάξεως Πρόσκληση, Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Αγίου Νικολάου- Κρήτης, με αρ. Πρωτοκόλλου 3888 / 17-3-2016, στις 23 του μηνός Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, στην αίθουσα Συνεδριάσεων, Πολύκεντρο REX, στον 3ο όροφο, στην οδό Σφακιανάκη επί του από 3ου Θέματος, ήτοι:-

«ΕΠΙ ΤΟΥ 16/ 3/ 2016 ΕΓΓΡΑΦΟΥ, ΠΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ, ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΛΥΨΗ - ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ - ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΣΕ ΣΙΤΙΣΗ, ΕΝΔΥΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΥΤΩΝ» 


Ο Οργανισμός Ε.ΣΥ.-ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ θα παραστεί και θα απαιτήσει, λόγω της Εκτάκτου Ανάγκης ο Δήμος να αποστεί από οιανδήποτε λήψη αποφάσεως, η οποία θα συντείνει στην παραχώρηση οιονδήποτε χώρων στέγασης μεταναστών, οπουδήποτε εντός ή πλησίον του Δήμου και των κοινοτήτων μας.

Καλούνται όλοι οι ΈΛΛΗΝΕΣ να ΠΡΑΣΤΟΥΝ και να ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ.

Καλούνται ΟΛΟΙ οι ΈΛΛΗΝΕΣ, να ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ να σταματήσει ο ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΛΑΘΡΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ με πρόσχημα το προσφυγικό.

Καλούνται ΟΛΟΙ οι ΈΛΛΗΝΕΣ, να ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ να σταματήσει η εκτέλεση των Παράπλευρων "Εν Κρυπτώ και Παραβύστω" απόφάσεων της Διοίκησης, βρίσκοντας νομικό έρισμα, στην προ πολλού σχεδιασμένη και θεσμοθετημένη καταχρηστική απόφαση, κατά τ' Άρθρα 185 & 186 του N. 3463/ 2006, ΦΕΚ Α 114/30.6.2006, στην οποία οι μετανάστες έχοντας το δικαίωμα δωρεάν χρήσης των περιουσιών, θα μετατρέπεται αυτό μονομερώς και αυτοτελώς, σε απόκτηση Κυριότητας, Νομής και Κατοχής, του Δικαιώματος τούτου, νομίμως μεταγραφησομένου, στα οικεία Υποθηκοφυλακεία της Χώρας.

Εκ της διευθύνσεως 

Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου